Roggerofamily

Roggerofamily – Học tiếng ý /Learning italian/ LyLy nói màu sắc bằng 3 thứ tiếng

Học tiếng ý /Learning italian/ LyLy nói màu sắc bằng 3 thứ tiếng – Học tiếng ý /Learning italian/ LyLy nói màu sắc bằng 3 thứ tiếng

48 Comments

  1. Mẹ ơi. Mẹ chỉ mọi người cách dạy con đi. Dạy con học tiếng ntn.
    Nể cách dạy của mẹ thy thy ly ly thật. Quá giỏi

  2. E hy vong chị chia sẽ them clip mấy bé về 3 ngon ngữ những câu giao tiếp ngắn gon thông dụng cho tụi em xem va hoc theo nha chị 😍😍😍💝💝💝💝

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close