Roggerofamily

Roggerofamily – Đếm số bằng tiếng Việt, Ý & Anh – Camilla ThyThy

Đếm số bằng tiếng Việt, Ý & Anh – Camilla ThyThy – Đếm số bằng tiếng Việt, Ý & Anh – Camilla ThyThy

24 Comments

  1. Lúc ẻm nói tiếng Việt thì tới 20,30,40,50 là ẻm nhấn mạnh dễ thương thấy mồ. Còn lúc nói tiếng Ý thì dễ thương chớt đi đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close