Nguyễn Huy

Nguyễn Huy – Đứa Bé – Nguyễn Huy (Bé Châu)[Official]

Đứa Bé – Nguyễn Huy (Bé Châu)[Official] – Đứa Bé – Nguyễn Huy (Bé Châu)[Official]

50 Comments

  1. Nhìn Huy hát dễ dàng hết sức kể cả not cao . VLe nói đúng phải thay đổi vì tình hình ca sĩ bây giờ chạy theo thị hiếu ,với giong hát của Huy dư sức hát những bài hát truyền cảm ,phải cố gắng quyết tâm trở lại với nghề tìm chỗ đứng cho mình 🙂

  2. Lắng động, ý nghĩa, say đắm lòng người., mjh nghe bài này tới bây giờ cũng hơn chục năm rồi bây giờ nghe lại nhớ thời thơ ấu quá.,.,

  3. Anh Huy !! Em thấy anh tham gia Biến Hóa Hoàn Hảo!! Em xem tiếc mục!! Nói thật nếu cách đây 10 năm em sẽ rất cuồng anh!! Anh hãy thay đổi theo thời đại, nếu không anh sẽ k có khán giả đâu!! Có chăng họ chỉ nhớ về một Bé Châu thời xưa thôi!! Anh hãy tạo cái riêng nhưng hãy sáng tạo nó!! Em muốn anh trở lại bằng những ca khúc hợp thời!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close