Điền Quân Kids

DIEN QUAN Kids – Thần tượng tương lai| tập 14: Quỳnh Như vs Quang Diễn- Người đi xây hồ kẻ gỗ

Thần tượng tương lai| tập 14: Quỳnh Như vs Quang Diễn- Người đi xây hồ kẻ gỗ – Thần tượng tương lai| tập 14: Quỳnh Như vs Quang Diễn- Người đi xây hồ kẻ gỗ

42 Comments

  1. mình Thích nhất trong doan Quỳnh Như hát doan ,tay em dao soi, nghe rất nhẹ nhàng, rất tuyệt Quỳnh Như số 1 dân ca vi dam, giọng hát em có thể tự Tin, dem chuông di danh xứ người, rất lạ và rất mê hay nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close