Điền Quân Kids

DIEN QUAN Kids – Thần tượng tương lai | MV Làng quan họ quê tôi – Quỳnh Như

Thần tượng tương lai | MV Làng quan họ quê tôi – Quỳnh Như – Thần tượng tương lai | MV Làng quan họ quê tôi – Quỳnh Như

38 Comments

  1. sau này bé nên tập hát nhiều thể loại nhạc khác nhau ông thấy bây giờ bé hát nhạc trịnh công sơn cũng rất tốt tuyệt qúa kon ak ông luôn ủng hộ kon chúc kon thành công trên mọi lĩnh vực cuộc sống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close