Điền Quân Kids

DIEN QUAN Kids – Người Hùng Tí Hon | Tập 11: Còn thương rau đắng mọc sau hè – Nguyệt Thu (Biệt đội Tinh Nghịch)

Người Hùng Tí Hon | Tập 11: Còn thương rau đắng mọc sau hè – Nguyệt Thu (Biệt đội Tinh Nghịch) – Người Hùng Tí Hon | Tập 11: Còn thương rau đắng mọc sau hè – Nguyệt Thu (Biệt đội Tinh Nghịch)

47 Comments

  1. Bài này rất hay qua tiếng hát của cô Hoàng Oanh và cô Hương Lan, trong chương trình này, Nguyệt Thu hát cũng rất hay, rất 👍 tốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close