Điền Quân Kids

DIEN QUAN Kids – Thần tượng tương lai | tập 12: Kim Chi – Mưa nửa đêm

Thần tượng tương lai | tập 12: Kim Chi – Mưa nửa đêm – Thần tượng tương lai | tập 12: Kim Chi – Mưa nửa đêm

37 Comments

  1. Mình nam nay nữa 33t cmn r ma còn tay trắng vẫn trắng tay dung la so phận con người đã sắp đặt sang rồi không biết trách ai bây giờ

  2. bài này kim chi không nên hát giống lệ quyên vậy, sao em không hát bài này giống với chất giọng tuyệt vời của em. mới chi phải nhái theo người ta. lệ quyên hát không hay chút nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close