Điền Quân Kids

DIEN QUAN Kids – Thần tượng tương lai | MV Tâm sự đời tôi – Kim Chi

Thần tượng tương lai | MV Tâm sự đời tôi – Kim Chi – Thần tượng tương lai | MV Tâm sự đời tôi – Kim Chi

27 Comments

  1. thấy bé kim chi là lại nhớ tới con mẹ cẩm ly,chưa nắm vững nhạc lý mà vặn vẹo bé phải hát đúng chính tả mà không biết rằng như vậy là sai nốt nhạc trên khuông nhạc,vậy mà cũng ngồi ghế giám khảo được mới lạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close