Pops Kids

POPS Kids – Mùa Xuân Của Em – Nhật Lan Vy & Thanh Thảo [Official] | Nhạc Tết Thiếu Nhi Hay Cho Bé

Mùa Xuân Của Em – Nhật Lan Vy & Thanh Thảo [Official] | Nhạc Tết Thiếu Nhi Hay Cho Bé – Mùa Xuân Của Em – Nhật Lan Vy & Thanh Thảo [Official] | Nhạc Tết Thiếu Nhi Hay Cho Bé

44 Comments

  1. Nge bài này là t lại khóc , khi nhỏ nhà có quay lại clip mình còn tập đi , r ba mẹ , ông bà , cô dì ẳm bồng mình lên , nhìn mà nhớ tuổi thơ thật sự

  2. hay wa😊☺😀😂😃😅😄😇😉😯😑💄👟🐩🐶🐕🐁🐣🐺🐇🐢🏣🏢🏥🏬⚓🍵🍰🍰🍴🍴🍴🍴🍼🍵🍶🍶🍴🍼🍼🍼🍼🍼🍵🍵🍶🐢🐺🐁🐁🐁😉

  3. hay wa😊☺😀😂😃😅😄😇😉😯😑💄👟🐩🐶🐕🐁🐣🐺🐇🐢🏣🏢🏥🏬⚓🍵🍰🍰🍴🍴🍴🍴🍼🍵🍶🍶🍴🍼🍼🍼🍼🍼🍵🍵🍶🐢🐺🐁🐁🐁😉

  4. Lan vy may tuoi roi
    Hom nay lan vy dep qua xinh qua di va chi hat xhung voi lan vy cung dep nua noi tom gon la ca hai nguoi deu dep😂🐭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close