Pops Kids

POPS Kids – Đi Học (Karaoke) – Nhật Lan Vy [Official] | Nhạc Thiếu Nhi Hay Cho Bé

Đi Học (Karaoke) – Nhật Lan Vy [Official] | Nhạc Thiếu Nhi Hay Cho Bé – Đi Học (Karaoke) – Nhật Lan Vy [Official] | Nhạc Thiếu Nhi Hay Cho Bé

27 Comments

  1. hôm qua em đốt nhà mẹ đánh em gần chết hôm nay mẹ lên nương ở nhà em đốt tiếp hương rừng thơm mùi khói nước suối đen xì xì cả làng em chết cháy em ở tù chung thân
    nhà tù em be bé nằm lặng giữa rừng cây, chú công an tre trẻ đập em rất giã man
    hương rừng pha mùi máu nước suối pha màu hồng tù em trên rác sét xác em ở Tây Nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close