Người Nổi Tiếng

Người Nổi Tiếng – Vì Sao Chiếc Đồng Hồ Rolex Của Vua Bảo Đại Lại Đắt Nhất Thế Giới?

Vì Sao Chiếc Đồng Hồ Rolex Của Vua Bảo Đại Lại Đắt Nhất Thế Giới? – Vì Sao Chiếc Đồng Hồ Rolex Của Vua Bảo Đại Lại Đắt Nhất Thế Giới?

27 Comments

  1. Mồ hôi và xương máu của dân nghèo làm ra của cải xd đất nước VN sao để cho thằng vua Bảo Đại ăn chơi thế nhỉ … Vua như cái lồn thối của con đĩ .

  2. Cái câu k ai giàu 3 họ k ai khó 3 đời là chính xác thật. Đm ăn chơi giàu có là vậy. Lúc cuối đời chết vẫn lưu vong ở đất khách quê người. Có cái đồng hồ thì thằng con cũng bán mất. T đéo bit lúc sống ăn chơi thế nào nhưng chết cũng chết nơi đất khách và lúc cuối đời cũng phải bán đi những thứ từng sở hữu thì cũng chả ra lồn gì. Đến cái đám ma cũng bọn pháp nó lo ma cho k có bọn pháp chắc chết k có chỗ chôn quá

  3. k hiểu các bạn ngtar noi về đồng hồ và cựu hoàg mà lôi đủ thứ vào. ôg ấy là vua nuoc mìh chứ k phải hoàg đế đại thanh mà mìh cứ bôi nhọ ôg ấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close