Người Nổi Tiếng

Người Nổi Tiếng – Tiểu Sử Nghệ Sĩ Minh Vương || Cuộc Đời Đầy Biến Động Của ‘Ông Hoàng Cải Lương’

Tiểu Sử Nghệ Sĩ Minh Vương || Cuộc Đời Đầy Biến Động Của ‘Ông Hoàng Cải Lương’ – Tiểu Sử Nghệ Sĩ Minh Vương || Cuộc Đời Đầy Biến Động Của ‘Ông Hoàng Cải Lương’

21 Comments

  1. Hay nhất là phải nói đến nghệ sĩ MINH CẢNH Một giọng ca để đời ko có ai sánh kịp .còn MINH vương.MINH phụng thi bình thường thôi hay nhất là MINH CẢNH rồi đến nghệ sĩ thanh sang. MINH sang có giọng ca ko ai bắt chước được 1giọng ca độc đáo

  2. tren doi này. ko ai co thẻ thai thé. chú minh vuong.vu linh ngọc huyen.kim tu long tai linh.phuong hòng thủy.chau thanh.thanh tuan. hòng nga.ut bạch lang.❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close