Evan Le Official

Evan Le Official Channel – Cafe Sáng VTV3 — Evan Lê và NS Thanh Bùi

Cafe Sáng VTV3 — Evan Lê và NS Thanh Bùi – Cafe Sáng VTV3 — Evan Lê và NS Thanh Bùi

49 Comments

  1. Việt nam tôi đấy. Không nhất thiết phải ở việt Nam. Mà dù ở bất kỳ đâu trong Tim bé luôn tự hào mình là người việt Nam

  2. Người Việt bước sang kỉ nguyên 21 sẽ sản sinh ra rất nhiều thiên tài để lãnh đạo châu á và thế giới .!
    Vì cha ông người Việt có di chuyền từ một chủng tộc cao quí của nhân loại cổ xưa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close