Evan Le Official

Evan Le Official Channel – Sonata K545, First Mvt. (W. A. Mozart) by Evan Lê (6 years old)

Sonata K545, First Mvt. (W. A. Mozart) by Evan Lê (6 years old) – Sonata K545, First Mvt. (W. A. Mozart) by Evan Lê (6 years old)

33 Comments

  1. Le meilleur des meilleurs Toi,Evan Le .je t'adore .😘😘😘😘😘😘😘📚📚📚📚📚📚💐💐💐💐💐💐👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🇲🇦🇱🇧

  2. Bé thần đồng là quá tài ba , tôi nghỉ theo Phật noi kiếp trước em cũng là một nhạc sư kỳ tài ,chết di bây giờ dầu thai lại kiếp này là bé Evan le ,xem cách em dàn như thuộc lòng hết những bản nhạc mà không cần xem bản nhạc ,cách biểu diễn như dã rành từ thửa nào ,em dàn say mê vô hồn vào nhạc như dàn lại cố nhân …dàn piano .có ai đồng ý với tôi không ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close