Điền Quân Kids

DIEN QUAN Kids – Thần tượng tương lai | MV Vùng lá me bay – Kim Chi

Thần tượng tương lai | MV Vùng lá me bay – Kim Chi – Thần tượng tương lai | MV Vùng lá me bay – Kim Chi

46 Comments

  1. con nhớ khi thi phải hát đúng chữ nhé. ví dụ con hát biển tình; dùng lời trái tim là sai, phải là đôi tim(tức là 2 trái tim của 2 người). khi thi phải hát đúng lời mời không bị trừ điểm nghe con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close