Điền Quân Kids

DIEN QUAN Kids – Biệt tài tí hon | tập 9: “Thần đồng ngoại ngữ” 5 tuổi nói tiếng Anh nhanh như gió, siêu chuẩn

Biệt tài tí hon | tập 9: “Thần đồng ngoại ngữ” 5 tuổi nói tiếng Anh nhanh như gió, siêu chuẩn – Biệt tài tí hon | tập 9: “Thần đồng ngoại ngữ” 5 tuổi nói tiếng Anh nhanh như gió, siêu chuẩn

36 Comments

  1. Wait I do know why her English is good while she’s living in Vietnam because she always watching all the movie and all the things is in English so that is why her English is good

  2. so so gooood 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👌👌👌👌👌👌👌👌🇻🇳👌👌👌👌👍👍👍👍👍

  3. Thời buỗi giờ 3/4 tuoi dieu cho be học tiếng anh! Việt Úc! Atila ! Nhiều trường khác vvv
    Mình thì ít Biết Tiếng Anh
    Ve bé Nói Quá Trời! Cuối cùng kêu Nó Dịch mà Toàn Dịch Tiếng Anh ko?

  4. bọn rẻ rách BỌN MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ TÀI NĂNG – TÀI NĂNG LÀ ĐI BẮT TRƯỚC ĐỂ ĐẠT VÔ ĐỊCH À – CU MINH KHANG MỚI LÀ CẬU BÉ THÔNG MINH –

  5. Phai noi be la thien tai. Con a thanh. Sao ma ham học hoi ghê. Cái tiếng nuoc nao cug noi dc. Mc j ma joi kih khug. That su nể ôg ghe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close