Điền Quân Kids

DIEN QUAN Kids – Biệt tài tí hon | tập 1: Thần đồng toán học tính nhẩm nhanh như gió khiến Trấn Thành “phát hoảng”

Biệt tài tí hon | tập 1: Thần đồng toán học tính nhẩm nhanh như gió khiến Trấn Thành “phát hoảng” – Biệt tài tí hon | tập 1: Thần đồng toán học tính nhẩm nhanh như gió khiến Trấn Thành “phát hoảng”

39 Comments

  1. Dm mấy ng kia k b gì 2000 ngàn + vs 500 thì lq đéo gì bmaf cần hàng .
    Đâu phải trừ hay chia gì
    500 vẫn + vs 800 đc chớ
    Vãi phép cộng mà làm như ×÷- k b gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close