Điền Quân Kids

DIEN QUAN Kids – Biển tình – Kim Chi

Biển tình – Kim Chi – Biển tình – Kim Chi

41 Comments

  1. nhịp đôi tim hẹn ước, chứ không phải nhịp trái tim hẹn ước. con nên nhớ khi thi thì hát chuẩn đúng lời( nếu không sẽ bị trừ điểm đó; nghe con). Con nên nghe cô Cẩm Ly hát bài này mà bắt chước những chỗ nhấn nhá trong bài hát. Con hát còn thiếu nội lực( êm dịu, nhưng phải có nội lực thì âm thanh sẽ vang và sáng).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close