Bé Xuân Mai

Bé Xuân Mai – Chúc Xuân 1- Xuân Mai [Official]

Chúc Xuân 1- Xuân Mai [Official] – Chúc Xuân 1- Xuân Mai [Official]

9 Comments

 1. Chúc Xuân 1- Xuân Mai [Official]

  Nếu có phiên bản tiếng Việt thì lời bài hát như sau:

  Mùa xuân sang ta chúc nhau
  Bao ước muốn bao hy vọng
  Cùng rủ nhau mau bay về
  Khắp trên môi cười xinh tươi.

  Ta chúc nhau những lời chúc lành
  Ước mong tết này tiếng cười khắp trời.
  Ta chúc nhau những lời chúc lành
  Ước mong tết này tiếng cười khắp trời.

  _______________________

  Mùa xuân sang ta chúc nhau
  Năm mới đến mong bao người
  Hạnh phúc ơi xin bay về
  Xoá tan bao buồn lo âu.

  Ta nhấc cạn chén rượu ấm lòng
  Chúc nhau những lời ước hẹn thấm nồng.
  Ta nhấc cạn chén rượu ấm lòng
  Chúc nhau những lời ước hẹn thấm nồng.

  _______________________

  Mùa xuân sang ta chúc nhau
  Cho ước muốn bay cao vời
  Cùng nỗi vui luôn bên người
  Xoá ưu tư dài đêm Đông

  Ta hãy cùng chúc mừng Xuân về
  Ước mong tết này mỗi nhà phát tài.
  Ta hãy cùng chúc mừng Xuân về
  Ước mong tết này mỗi nhà phát tài.
  _______________________

  Mùa xuân sang ta chúc nhau
  Bao ước muốn bao hy vọng
  Cùng rủ nhau mau bay về
  Khắp trên môi cười xinh tươi.

  Ta chúc nhau những lời chúc lành
  Ước mong tết này tiếng cười khắp trời.
  Ta chúc nhau những lời chúc lành
  Ước mong tết này tiếng cười khắp trời.
  _______________________

  Ta chúc nhau những lời chúc lành
  Ước mong tết này tiếng cười khắp trời.
  Ta nhấc cạn chén rượu ấm lòng
  Chúc nhau những lời ước hẹn thấm nồng.

  Ta hãy cùng chúc mừng Xuân về
  Ước mong tết này mỗi nhà phát tài.
  Ta chúc nhau những lời chúc lành
  Ước mong tết này tiếng cười khắp trời.

  Ta nhấc cạn chén rượu ấm lòng
  Chúc nhau những lời ước hẹn thấm nồng.
  Ta hãy cùng chúc mừng Xuân về
  Ước mong tết này mỗi nhà phát tài.

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close