Bé Xuân Mai

Bé Xuân Mai – Cha Tôi – Ngọc Sơn, Xuân Mai [Official]

Cha Tôi – Ngọc Sơn, Xuân Mai [Official] – Cha Tôi – Ngọc Sơn, Xuân Mai [Official]

2 Comments

  1. Hai cha con hát bài này sao trong sáng và thánh thiện thế. Mình đã dc xem chính a NS và bé XM hát bài này trên sân khấu ngoài trời ở Vinh và vẫn ấn tượng mãi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close