Roggerofamily

Roggerofamily – LyLy nhảy khi qua Ý chơi

LyLy nhảy khi qua Ý chơi – LyLy nhảy khi qua Ý chơi

32 Comments

  1. Thật sự mà nói. Tuy mình chưa có con. Nhưng cứ mỗi lần bị stress hay buồn lòng thì vào xem mấy clip của bé tinh thần mình lại phấn chấn lên gấp bội. Cảm ơn chị An rất nhiều! Chị đã mang một nền văn hoá văn minh, phát triển, hiện đại, một tư duy giáo dục con, giáo dục con người đến với rất nhiều người VN. Nếu có thể biết được thông tin địa chỉ nhà chị, em muốn gửi đến hai bé hai món quà của Việt Nam ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close