Roggerofamily

Roggerofamily – Đi Nhặt Hạt Dẻ tại Thụy Sĩ

Đi Nhặt Hạt Dẻ tại Thụy Sĩ – Đi Nhặt Hạt Dẻ tại Thụy Sĩ

30 Comments

  1. Tháng Mười năm ngoái mình cũng đi Đức và lượm hạt dẻ rất nhiều, bên Pháp cũng rất nhiều luôn. Nhưng khi về bà chị dâu bảo là hạt dẻ ngựa, cây mọc cao, trái từng chùm như chùm chôm chôm vậy. Hạt dẻ này để vài hôm là nhăn tóm lại và không ăn được mà để làm thuốc thấp khớp. Còn hạt dẻ mình hay ăn nó mọc thành bụi. Vỏ cứng, bóng dù để lâu ngày! Các bạn cẩn thận!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close