Pops Kids

POPS Kids – [S2] Ben 10 – Tập 1 – Danh Tiếng (FAME) | Phim Hoạt Hình Thiếu Nhi Tiếng Việt

[S2] Ben 10 – Tập 1 – Danh Tiếng (FAME) | Phim Hoạt Hình Thiếu Nhi Tiếng Việt – [S2] Ben 10 – Tập 1 – Danh Tiếng (FAME) | Phim Hoạt Hình Thiếu Nhi Tiếng Việt

37 Comments

  1. Nhân vật áo đen đồng đội thứ 3 của Ben là kevin ở ss1 muốn giết Ben hả? Nếu phải thì sao sang ss2 lại là đồng đội của Ben được vậy rõ là ghét nhau lắm cơ mà? @@

  2. ✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close