Pops Kids

POPS Kids – Hai Cô Tiên – Gia Ân Jolly (Nhóm Hoa Mặt Trời)

Hai Cô Tiên – Gia Ân Jolly (Nhóm Hoa Mặt Trời) – Hai Cô Tiên – Gia Ân Jolly (Nhóm Hoa Mặt Trời)

37 Comments

  1. ko hiểu dc ekip làm videoclip này nghĩ gì khi làm ra nữa. Bị đồng tiền làm mờ mắt à. Để 3 đứa trẻ con chưa biết gì nhưng phải cố gượng mà diễn trông chả ra gì tội nghiệp mấy em nhỏ

  2. voi đô tuôi nay đuoc nhu vây la hay lam rôi….muon che nguoi ta truoc tiên nhinh lai ban thân minhdum cai..voi nang luc va điêu kiên đuoc nhu nguoi ta kh…cai nay goi la ganh ty…đây moi la thoi hu tât xâu ne, bo đi nghe kg…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close