Thiếu Nhi Việt Nam

Nam Việt Thiếu Nhi – Bà Ơi Bà Cháu yêu Bà lắm – Bé Mon | Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn Sôi Động Có Lời Hay Nhất Cho Bé

Bà Ơi Bà Cháu yêu Bà lắm – Bé Mon | Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn Sôi Động Có Lời Hay Nhất Cho Bé – Bà Ơi Bà Cháu yêu Bà lắm – Bé Mon | Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn Sôi Động Có Lời Hay Nhất Cho Bé

One Comment

 1. Bà ơi bà
  Cháu yêu bà lắm
  Tóc bà trắng
  Bà trắng như mây
  Cháu yêu bà
  Cháu nắm bàn tay
  Khi cháu vâng lời
  Cháu biết bà vui…

  Bà ơi bà
  Cháu yêu bà lắm
  Tóc bà trắng
  Bà trắng như mây
  Cháu yêu bà
  Cháu nắm bàn tay
  Khi cháu vâng lời
  Cháu biết bà vui…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close