Điền Quân Kids

DIEN QUAN Kids – Tí hon nhạc hội | Ừ thì – Tin Tin, Tuấn Kiệt, Phát La

Tí hon nhạc hội | Ừ thì – Tin Tin, Tuấn Kiệt, Phát La – Tí hon nhạc hội | Ừ thì – Tin Tin, Tuấn Kiệt, Phát La

9 Comments

  1. Tin Tin diễn tâm trạng buồn hay quá ! nhìn mặt cưng ghê ! nói thiệt đừng… giận nha ! Tin Tin …lùn hơn, hát dở hơn… Tuấn Kiệt .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close