Điền Quân Kids

DIEN QUAN Kids – Như Hoa Mùa Xuân – Hợp ca (Thiên Khôi, Nguyệt Thu – Lam Anh, Thiên Tùng – Quốc Huy, Hoàng Vân)

Như Hoa Mùa Xuân – Hợp ca (Thiên Khôi, Nguyệt Thu – Lam Anh, Thiên Tùng – Quốc Huy, Hoàng Vân) – Như Hoa Mùa Xuân – Hợp ca (Thiên Khôi, Nguyệt Thu – Lam Anh, Thiên Tùng – Quốc Huy, Hoàng Vân)

37 Comments

  1. Minh thich anh thien tung hon tai vi anh la anh ho cua minh minh nguoi mien nam anh la nguoi mien nam anh qua nha minh choi quai minh voi anh tung choc co khoi my va chu kelvin khanh mac cuoi lam😀😀😀😴😢😉😬😈😠😄

  2. thich quoc huyva hoang van thich nhat la doan nam tay nhau trong rat dep doi minh tuong la hoang van va quoc huy khong hat duoc hoa ra la hat rat hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close