Điền Quân Kids

DIEN QUAN Kids – Người Hùng Tí Hon | Tập 11: Các tài năng nhí ứng xử cùng ca sĩ Hạ Trâm

Người Hùng Tí Hon | Tập 11: Các tài năng nhí ứng xử cùng ca sĩ Hạ Trâm – Người Hùng Tí Hon | Tập 11: Các tài năng nhí ứng xử cùng ca sĩ Hạ Trâm

44 Comments

  1. Mỗi năm đến hè là con bán chè
    Muốn cho chè ngon bỏ thêm hột me
    Hột me ko có !! Con bỏ hột điều
    Hột điều thì con bỏ nhìu
    Bỏ xong bỏ luôn nồi chè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close