Điền Quân Kids

DIEN QUAN Kids – Gia đình song ca | tập 7: Maika Thiên Khôi và ba khoe tài hát “không phải dạng vừa” ai cũng bất ngờ

Gia đình song ca | tập 7: Maika Thiên Khôi và ba khoe tài hát “không phải dạng vừa” ai cũng bất ngờ – Gia đình song ca | tập 7: Maika Thiên Khôi và ba khoe tài hát “không phải dạng vừa” ai cũng bất ngờ

15 Comments

  1. Thiên Khôi là tài năng âm. Nhạc hiếm. Có.. Chỉ có ai ganh tị hoặc cay cú trong các chương trình thi hát mới nói xấu bé.. Đẹp trai hát hay sáng tác nhạc … Kaka mo 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close