Bé Xuân Mai

Bé Xuân Mai – Bố Là Tất Cả – Xuân Mai [Official]

Bố Là Tất Cả – Xuân Mai [Official] – Bố Là Tất Cả – Xuân Mai [Official]

38 Comments

  1. Phần nhạc thì hay,nhưng phần lời có vẻ trôi nổi mênh mang quá.Hình ảnh trẻ nằm bờ đê,gốc dứa là hình ảnh của trẻ lang thang̣.Còn câu kết?

  2. Phần nhạc thì hay,nhưng phần lời có vẻ trôi nổi mênh mang quá.Hình ảnh trẻ nằm bờ đê,gốc dứa là hình ảnh của trẻ lang thang̣.Còn câu kết?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close