Bé Phương Anh

Bé Phương Anh – Xuân Họp Mặt – Bé Phương Anh | Nhạc Xuân Sôi Động 2018

Xuân Họp Mặt – Bé Phương Anh | Nhạc Xuân Sôi Động 2018 – Xuân Họp Mặt – Bé Phương Anh | Nhạc Xuân Sôi Động 2018

10 Comments

  1. Bé Phương Anh, có một nơi cháu ngắt quảng sai, nghĩa là dài hơn 1/8 nhịp nên sai ý của tác giá. Trong âm nhạc không được tự ý chế, không cho phép sự tuỳ tiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close