Điền Quân Kids

Bé Phương Anh – Lạy Phật Quan Âm – Bé Phương Anh [MV]

Lạy Phật Quan Âm – Bé Phương Anh [MV] – Lạy Phật Quan Âm – Bé Phương Anh [MV]

44 Comments

 1. Dưới tòa sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm
  Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời
  Quan Âm Bồ Tát hiểu viên thông
  Mười hai nguyện lớn rộng mênh mông
  Cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời
  Quan Âm…
  Trái tim sáng ngời… cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn
  Quan Âm…
  Tay cầm bình nước Cam Lồ
  Tay cầm nhành liễu Thanh Nhàn… rưới khắp thế gian
  Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn

  Dưới tòa sen vàng, hương trầm tỏa ngát nhân gian
  Lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời
  Cho con được sống đời an vui
  Cho con được sống đời xinh tươi
  Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời

  Lần 2:
  Dưới tòa sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm
  Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời
  Quan Âm Bồ Tát hiểu viên thông
  Mười hai nguyện lớn rộng mênh mông
  Cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời
  Quan Âm…
  Trái tim sáng ngời… cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn
  Quan Âm…
  Tay cầm bình nước Cam Lồ
  Tay cầm nhành liễu Thanh Nhàn… rưới khắp thế gian
  Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn

  Dưới tòa sen vàng, hương trầm tỏa ngát nhân gian
  Lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời
  Cho con được sống đời an vui
  Cho con được sống đời xinh tươi
  Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời

  Cho con được sống đời an vui
  Cho con được sống đời xinh tươi
  Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời

  Cho con được sống đời an vui
  Cho con được sống đời xinh tươi
  Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close