Roggerofamily

Roggerofamily – LyLy cười ThyThy lúc nhỏ phát âm từ “khóc” thành “cóc”

LyLy cười ThyThy lúc nhỏ phát âm từ “khóc” thành “cóc” – LyLy cười ThyThy lúc nhỏ phát âm từ “khóc” thành “cóc”

33 Comments

  1. em thấy hai bé nói tiếng việt tốt mà thấy không chuẩn .chị nên bày nói theo chất giọng sài gòn đi .chứ chị người Huế em biết rất khó bỏ được chất giọng nhưng chị cố gắn đừng dùng giọng huế để bày nhé .vì em thấy nó lợ lợ sao á !!! nên cho 2 bé nói chuẩn giọng SÀI GÒN .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close