Roggerofamily

Roggerofamily – Camilla ThyThy (2 tuổi): Biết phân biệt đúng dép phải, trái & hát hò

Camilla ThyThy (2 tuổi): Biết phân biệt đúng dép phải, trái & hát hò – Camilla ThyThy (2 tuổi): Biết phân biệt đúng dép phải, trái & hát hò

39 Comments

  1. Trẻ em ở châu âu chỉ số phát triển trí thông minh cao hơn ở Việt Nam quá nhiều. ….cám ơn những líp của em rất nhiều mới gặp mấy ngày mà đã nghiện rồi ….chúc gia đình em gái luôn hạnh phúc &bình an….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close