Thiếu Nhi Việt Nam

Nam Việt Thiếu Nhi – Tập Đếm – Bé Mon | Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn Sôi Động Có Lời Hay Nhất Cho Bé

Tập Đếm – Bé Mon | Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn Sôi Động Có Lời Hay Nhất Cho Bé – Tập Đếm – Bé Mon | Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn Sôi Động Có Lời Hay Nhất Cho Bé

One Comment

 1. Nào các bạn cùng ra đây
  Ta hát chung một bài nào
  Nào các bạn cùng giơ tay
  Ta đếm cho thật đều
  Một với một là hai
  Hai thêm hai là bốn
  Bốn với một là năm
  Năm ngón tay sạch đều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close