Thiếu Nhi Việt Nam

Nam Việt Thiếu Nhi – NHƯ BẦY SƠN CA – Karaoke | Nhạc Karaoke Thiếu Nhi Beat Chuẩn Dành Cho Bé

NHƯ BẦY SƠN CA – Karaoke | Nhạc Karaoke Thiếu Nhi Beat Chuẩn Dành Cho Bé – NHƯ BẦY SƠN CA – Karaoke | Nhạc Karaoke Thiếu Nhi Beat Chuẩn Dành Cho Bé

One Comment

 1. Líu lo
  Nghe buổi sáng tiếng chim ca
  Líu lo
  Líu lo líu lo
  Hót ca vang lừng
  Nhẹ nhàng theo bước chân em
  Líu lo
  Theo từng bước chân thơ
  Ngây bước đi
  Những đường phố thân yêu
  Qua bao ngày
  Lòng em luôn mến yêu

  Khi đi tung tăng
  Đến học đường
  Khi đi trên phố
  Với người thân
  Khi đi hân hoan
  Với bạn bè
  Đồng vui như nở hoa
  Nhớ mãi nhớ mãi
  Những con đường
  Yêu sao yêu quá
  Những hàng cây
  Tíu tít tíu tít với bạn bè
  Như là bầy sơn ca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close