Điền Quân Kids

DIEN QUAN Kids – Thần tượng tương lai | tập 9: Dương Nghi Đình – Dòng đời

Thần tượng tương lai | tập 9: Dương Nghi Đình – Dòng đời – Thần tượng tương lai | tập 9: Dương Nghi Đình – Dòng đời

34 Comments

  1. Âcêo🎗🎊🎖🎎🎊🎎🎁🎁🎎🎁🎗🎊🎖🎊🎖🎊🎖🎊🎎🎊🎎🎊🎗🎊🎗🎄🎗🎊🎊🎗🎊🎎❇🎊❇🎊🎎🎊🎎🎏🎏🎎🎎🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🏀🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎃🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎄🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎐🎆🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎇🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏✨🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎈🎏🎏🎏🎏🎏🎉🎏🎏🎏🎄🎏🎏🎋🎏🎏🎏🎇🎏🎎🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎐🎐🎊🎐🎐🎃🎐🎀🎐⚽🎐🎐🎁🎐🎀🎏🎀🎏🎀🎏🎀🎏🎀🎐🎀🎏🎐🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎏🎄🎏🎃🎏🎃🎏🎄🎏🎆🎏🎆🎏🎆🎏🎆🎏🎆🎏🎆🎆🎏🎆🎏🎆🎏🎆🎏🎆🎏🎏🎆🎆🎏🎏🎆🎏🎆🎏🎆🎏🎆kwkqi

  2. Bài này đã hay sẵng nên ai hát cũng hay, nhưng về cách thả hồn, luyến láy, nhẹ nhàng và ngọt ngào thì NĐ chọn này này đúng là quá sức, hơi yếu, nhấn nhá sai chỗ. Bản phối làm nhanh hơn để NĐ k bị hụt hơi. Cần chục năm nữa mới đc như PMC.

  3. Những cảnh đời thân phận trôi nổi bắp bênh nghe bài hát này buồn náo ruột chỉ có nghĩ đình thả hồn vào bài hát đúng tâm trạng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close