Điền Quân Kids

DIEN QUAN Kids – Người Hùng Tí Hon | Tập 9: Tài năng xiếc – Minh Nhựt & Minh Quang (Biệt đội Tí Hon)

Người Hùng Tí Hon | Tập 9: Tài năng xiếc – Minh Nhựt & Minh Quang (Biệt đội Tí Hon) – Người Hùng Tí Hon | Tập 9: Tài năng xiếc – Minh Nhựt & Minh Quang (Biệt đội Tí Hon)

43 Comments

  1. tiết mục thổi kèn con rắn giả nghiêng qua nghiêng lại là tay phải của Minh Quang còn tay phải trên cái rõ là cánh tay giả nhưng nói gì thì nói chứ tiết mục ra hay và rất vui mắc cười cô Cẩm Ly qua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close