Điền Quân Kids

DIEN QUAN Kids – Biệt tài tí hon | tập 15: Minh Khánh mặc Hanbok nhảy quá đáng yêu trong tiết mục Xin chào Việt Nam

Biệt tài tí hon | tập 15: Minh Khánh mặc Hanbok nhảy quá đáng yêu trong tiết mục Xin chào Việt Nam – Biệt tài tí hon | tập 15: Minh Khánh mặc Hanbok nhảy quá đáng yêu trong tiết mục Xin chào Việt Nam

47 Comments

  1. Ai fan minh khanh , moc que anh 💜💜💜💜💜💜💜👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝👌👌👌👌👌👌👌😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳

  2. Xem Bố ơi mình đi đâu thế mùa 4 mới biết đến Minh Khánh rồi lướt qua đây xem.Em đáng yêu,tài năng,vô tư quá.Mong em mãi như vậy.Thương em!

  3. Yêu Minh khánh quá ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

  4. trong các bé, bé nào cũng dễ thương ngoại trừ con quỷ quỳnh chi cái mặt của nó thì cứ giở hơi làm sao ấy còn cái miệng của nó cứ dảnh dảnh không khép vào được hay sao???????? 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😤😤😤😤🎆

  5. trong các bé, bé nào cũng dễ thương ngoại trừ con quỷ quỳnh chi cái mặt của nó thì cứ giở hơi làm sao ấy còn cái miệng của nó cứ dảnh dảnh không khép vào được hay sao???????? 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😤😤😤😤🎆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close