Bé Xuân Mai

Bé Xuân Mai – Vào Rừng Hoa – Xuân Mai [Official]

Vào Rừng Hoa – Xuân Mai [Official] – Vào Rừng Hoa – Xuân Mai [Official]

7 Comments

  1. Nhận xét của tác giả Việt Anh : Chỉ có bài hát này của tôi do Xuân Mai hát là tương đối thể hiện chất hồn nhiên mà tác giả mong đợi !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Close